Oznake

Сушт: (словоспев) / Ристо Василевски. – 1. изд. – Смедерево: Арка, 2007. – 137 стр.; илустр..; 30 цм.. (Библиотека Арка.)
Ауторова слика. – Тираж 300….
ISBN 978-86-7610-071-2
а) Василевски Ристо (1943 – ) – Поезија

___________________________________________________

ВЕНАЦ ОД СЛОВА И РЕЧИ

Након песничке књиге Храм, ипак храм, која је доживела више издања и преводе на више језика, као и изузетну рецепцију и високе вредносне оцене, Ристо Василевски се упустио у један нови и сложени песнички пројекат, и успешно га окончао. Написао је књигу Сушт; словоспев, како је поднасловом одређује, композиционо разлистану и разгранату, са уверљивом уметничком творачком надградњом. Исписао је својеврстан поетски азбучник, исплео венац од слова и речи. Поред пролошке и епилошке песме, сваком слову посветио је по једну, а неким и више песама (М, Р, С, Т и У).

          Слово и Реч су оно првотно и иконско суштаство, које је Створитељ подарио човеку и свету, што се по Јеванђељу Јовановом и идентификује са врховним Творцем. „Свака написана реч је као постање“, написаће својевремено Данило Киш, придајући тако творачком у речима ону изворну суштину. Василевски полази од тих изворних божанских постамената и на њима гради, преко азбучних графема и њихове вишеструке уградње у речи, цео један семантички разуђен систем певања  и мишљења. Глас преко његове графичке ознаке уграђује се у речи, а одатле у ткиво песама, у један универзални песнички говор, у коме је и глас писца перманентно у дослуху са демијуршким. Песник искушава фреквентност слова у речима, па тако и у песничком говору, који поседује мисаоне дубине, стилске, језичке и метафоричке узлете. Песник, такође, сеже у заумно и метафизичко, а певање о појединим словима развија преко низа градацијских поступака, обликотворних нијанси у којима су апострофирана универзална искуства, а маркирана су и нека ововремена стања и збивања. На неколико места прелази из општег у лични говор, у финим лирским записима у првом лицу.

            Песник као на разбоју продева слова и речи кроз густо ткање песме, обуздава слапове и рукавце, увезује их у хармонични звуковно-мелодијски ток певања.

           Понире у рудокопе језика, вештим комбинацијама гради нове и сложене речи, копа по његовим тајним ризницама. Некада повлађује словима и речима у које су уграђена, обуздава их када му се опиру, а понекад им се супротставља и са њима спори. Јер, како је написано у Талмуду, речи личе на пчеле, “имају мед и жаоку”. Или, по Исидори Секулић, “реч везује, разрешује, сече, веже, пали и гаси”.

            Песник Ристо Василевски у своме новом песничком делу надахнуто пева о словима и речима, о њиховој творбеној узајамности и вишеструкој функцији, о филозофској, поетској, духовној и душевној сушти.

        Мићо Цвијетић

 

____

Висока оцена:

„Песме Сушта најближе су сликама-песмама великог Паула Клеа. Овај словоспев Ристе Василевског једна је, недељива, антологијска песма српске поезије“ (Душан Стојковић)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements