Скоро један век / Душан Стојковић

Списак антологија српске поезије

_______________________________

Душан Стојковић:  Скоро један век :1911- 2009.

Богдан Поповић, Антологија новије српске лирике, Матица хрватска, Загреб,1911.

Војислав Ј. Илић Млађи, Антологија српске лирике од Бранка до данас, Издање Књижарнице Рајковића и Ћуковића, Београд, 1920.

Мирко Деановић, Антологија савремене југословенске лирике, Књижара Винко Јурић, Сплит, 1922.

Младен Ст. Ђуричић и Мирко Дамњановић, Антологија српске ратне лирике 1912-1922, Београд, 1926.

Божидар Ковачевић, Антологија љубавне лирике, Београд, 1927.

Сима Пандуровић, Антологија најновије лирике, треће проширено издање,  Мисао, Београд, 1927.

*Књига другова (уредници Новак Симић и Јован Поповић), Велика Кикинда, 1929.

*Миливоје В. Кнежевић, Одабрана страна (Из савремене спско-хрватске лирике), Издање „Књижевног севера“, Суботица, 1929.

Нико Бартуловић, Јадранска антологија, Књига прва, стихови, Сплит, 1934.

Miodrag Ibrovac, Anthologie de la PoezieYougoslave des XIX et XX siecles, Paris, 1935.

Ђуро Гавела, Антологија послератне лирике, Српска књижевна задруга, Београд, 1937.

Трифун Ђукић, Песме домовини, Београд, 1938.

Андра Жежељ, Антологија новијег југословенског лирског и епског песништва, Београд, 1939.

Светислав Стефановић, Нова антологија српске лирике 1-2, СКЗ, Београд, 1943-1944.

*Ристо Тошовић, Поезија младих, Ново поколење, Београд, 1948.

*Југословенска поезија, издање Савеза књижевника Југославије, Београд, 1949.

*Ђуза Радовић и Милорад Панић Суреп, Српска родољубива лирика, Просвета, Београд, 1952.

Божидар Ковачевић, Парнас, Зборник лирике српске и хрватске, Нови Сад, 1955

Зоран Мишић, Антологија српске поезије,Нолит,  Београд, 1956.

Борислав Михајловић, Српски песници између два рата, Нолит, Београд, 1956.

Зоран Гавриловић, Српска модерна, Свјетлост, Сарајево, 1960.

Васко Попа, Урнебесник, Зборник песничког хумора, Нолит, Београд, 1960.

Васко Попа, Поноћно сунце, Зборник песничких сновиђења, Нолит, Београд, 1962.

Шиме Вучетић, Димитар Митрев; Фран Петре и Владимир Поповић, Новија југославенска поезија, Напријед, Загреб, 1962.

Драгиша Д. Витошевић, Орфеј међу шљивама, Антологија савремених српскох песника са села, Светлост, Крагујевац, 1963.

Песници I, Избор Бошко Петровић, Матица српска-СКЗ, Нови Сад-Београд,1964.

Предраг Палавестра, Српска и хрватска поeзија XX века, Савремена школа, Београд, 1964.

Миодраг Павловић, Антологија српског песништва (XIII-XX век), Српска књижевна задруга, Београд, 1964.

Песници I, Приредио Бошко Петровић, Матица српска-СКЗ, Нови Сад, Београд, 1964.

Предраг Палавестра, Књижевност Младе Босне II,  Хрестоматија, Свјетлост, Сарајево, 1965.

Бора Ћосић, Дечја поезија српска, Матица српске, Српска књижевна задруга, Нови Сад, Београд, 1965.

Песници III, Избор Иван В. Лалић, Матица српска-СКЗ, Нови Сад, Београд, 1966.

Песници IV, Избор Предраг Палавестра, Матица српска-СКЗ, Нови Сад, Београд, 1967.

Зоран Гавриловић, Антологија српске љубавне поезије, Рад, Београд, 1967.

Зоран Гавриловић, Антологија српске родољубиве поезије, Рад, Београд, 1967.

Владета Р. Кошутић, Цветник српских сељака песника, Просвета, Београд, 1967.

Ханифа Капиџић Османагић, Хрестоматија српског надреализма, Поезија и текстови, Свјетлост, Сарајево, 1970.

*Драган Лукић, Књига стихова млађих југословенских песника, Младо поколење, Београд, 1970.

*Вук Крњевић и Света Лукић, Послератна српска поезија, Нолит, Београд, 1970.

Остоја Кисић, Један век српске поезије, Хронометар, Београд, 1971.

Песници II, Избор Бошко Петровић, Матица српска-СКЗ, Нови Сад-Београд, 1971.

*Богдан А. Поповић, Поезија и традиција (Антологија 1951 – 1971), „Савременик“, Београд, 1971, бр. 8/9.

Милан Комненић, Новије српско песништво, КОС, Београд, 1972.

Стеван Радовановић и Слободан Радаковић, Српске песникиње од Јефимије до данас, Слово љубве, Београд, 1972.

Света Лукић, Антологија српске поезије, Школска књига, Загреб, 1974.

Томислав Кетиг, Песници Војводине, Српска читаоница и књижница Војводине, Ириг, Нови Сад, 1975.

*Милорад Р. Блечић, Дочекај старост река и планета (Поезија о Београду од Константина Филозофа до данас), Слово љубве, Београд, 1975.

Божидар Милидраговић, Антологија песника, Рад, Београд, 1976.

Милош Николић, Срп на небу, Песници Панчева, Панчевац, Панчево, 1976.

Благоје Јастребић, Социјална међуратна лирика – Лирика НОБ-а, Просвета, Нолит, Завод за уџбенике, Београд, 1978.

Христо Георгијевски, Југословенска лирика између два светска рата, Рад, Београд, 1980.

Бранко Алексић, Поезија надреализма у Београду 1924-1933, Рад, Београд, 1980.

Вито Марковић, Антологија и коментари савремене југословенске мисаоне поезије, Графос, Београд, 1980.

Слободан Благојевић, Антологија босанскохерцеговачке поезије двадесетог стољећа, „Лица“, Сарајево, 1981, бр. 3/4.

Раде Војводић, Српско љубавно песништво, Привредна штампа, Београд, 1982.

Воја Красић, Овде је небо моје, Топлички песници од Драинца до данас, “Драинац“, Прокупље, 1983.

Тиодор Росић, Савремена поезија југословенских народа и народности, Просвета, Нолит, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984.

*Тоде Чолак, Искрена песма (Антологија љубавне лирике), Дечје новине, Горњи Милановац, 1984.

*Јовица Аћин, Кључеви (Из новијег песништва у Југославији 1968–1984), КОВ, Вршац, 1984.

Вук Крњевић, Међу јавом и мед сном, Антологија српске поезије XX века, Култура, Београд, 1985.

Гојко Тешић, Антологија албатрос, Филип Вишњић, Београд, 1985.

*Александар Петров, Књига песама млађих југословенских песника, Нолит, Просвета, Завод за уџбенике, Београд, 1985.

Миодраг Перишић, Укус осамдесетих, Панорама новије српске поезије, Књижевне новине –Смедеревска песничка јесен,  Београд – Смедерево, 1986.

*Бошко Богетић, Антологија новије југословенске родољубиве поезије, Стручна књига, Београд, 1986.

Звонимир Костић Палански, Говор праха, Антологија духовне поезије југословенских песника XX века, Ауторско издање, Ниш, 1987.

Маринко Арсић Ивков, Антологија удворичке поезије, Панпублик, Београд, 1988.

Васа Михаиловић, У туђем пристаништу, Антологија заграничне поезије, Чикаго, 1988.

Раде Војводић, Боемија као слобода, Слобода, Београд, 1988.

Часлав Ђорђевић, Антологија српске боемске поезије, Вести, Титово Ужице, 1988.

Михајло Пантић и Васа Павковић, Шум Вавилона, Књижевна заједница Новог Сада, 1988.

*Милорад Радов Блечић, Београде мој бели анђеле (Поезија о Београду од 1433. до 1986), Нова књига, Београд, 1988.

*Васа Павковић, Панорама млађег српског песништва, „Питања“, Загреб, 1989, бр. 4–5–6.

Павле Зорић, Темељи, Нова српска поерзија о Косову, Српска књижевна задруга, Београд, 1989.

Тоде Чолак, Лелечу звона дечанска, Лирска говорења савремених југословенских песника о Косову, “Вељко Влаховић“, Београд, 1989.

Миљурко Вукадиновић, Звуци и комешања, Новије песништво у Србији, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1989.

*Милош Стаматовић, Југословенска ратна лирика 1941–1945, Београд, 1989.

Селимир Радуловић, Антологија, Савремено песништво у Војводини 1945-1990, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1990.

Стојан Бербер, Светлости изворишта, Друго измењено и допуњено издање, Библиотека 37, Сомбор, Просвета, Нови Сад, 1991.

Миливоје Марковић, Антологија српске послератне поезије, Народна књига, Конекс, Београд, 1992.

Драгутин Вујановић, Антологија српског сонета, Завет, Београд, 1995.

Стеван Тонтић, Модерно српско песништво, Велика књига модерне српске поезије – од Костића и Илића до данас, Свјетлост, Сарајево, 1991.

Гојко Тешић, Антологија песништва српске авангарде 1902-1934, Откровења & Преиначења, Светови, Нови Сад, 1993.

*Петар Јањатовић, Песме братства & јединства (Антологија рок поезије СФР Југославије 1967–1991), Београд, 1993.

Стојан Трећаков, Последњи гост, Песме српских песника о смрти, Матица српска, Нови Сад, 1994.

Слободан Вуксановић, Бицикл Милоша Црњанског, Савремено срспско песништво у Румунији, Центар за културу, Смедеревска Паланка, 1994.

Слободан Вуксановић, Песме са границе, Просвета, Европско слово, Београд, 1995.

Власта Младеновић, Антологија српског песништва (на арапском), Раванко, Каиро, 1996.

Власта Младеновић, На истоку Србије, Агена, Београд, 1997.

Крстивоје Илић, Сазвежђе ариљског анђела, Нишки песници, Просвета, Ниш, 1997.

Љубиша Ђидић, Бескрајни плави круг, Антологија модерног српског песништва (1945-1995), Апостроф, Београд, 1997.

Синиша Ристић, Анђео са лампом, Антологија песника Браничева, Апостроф, Београд, 1997.

Владислава Косијер, Српска љубавна поезија, Друго издање, Каирос, сремски Карловци, 1997.

Перо Зубац, Слово љубве, БМГ, Београд, 1997.

Перо Зубац, Похвала љубави, БМГ, Београд, 1997.

Перо Зубац, Велика тајна, БМГ, Београд, 1997.

Перо Зубац, Пелуд света, БМГ, Београд, 1997.

*Перо Зубац, Златни стихови (Антологија поема о љубави), VERZALpress, Београд, 1998.

Славомир Гвозденовић, У плавом кругу звезда, Српска послератна поезија у Румунији (до 1996), Ор, Београд, 1998.

Владимир Јагличић, Када будемо трава, Антологија новијег српског песништва, Слово, Врбас, 1998.

Димитрије Николајевић, Пут је круг, Крагујевачки отворени песнуички круг, Крагујевац, 1998.

Раша Перић, Манастирик, Српски песници о православним храмовима, Глас српски, Бања Лука, Рад, Београд, 1998.

*Бранислав Бојић, Песме о мајци, Агро Еко, Београд, 1998

Гојко Тешић, Васионски самовар, Антологија југоавангарде 1902-1934, Свеска прва, српска авангарда, Авангарда, Свеске за теорију и историју књижевно-уметничког експеримента, 2-4, 1998-2000

Павле Зорић, Српско религиозно песништво двадесетог века, Просвета, Београд, 1999.

Дејан Томић, Српске родољубиве песме, Прометеј, Нови Сад, 1999.

Мома Димић, Клетва, Србија, пролеће 1999, УКС, Београд, 1999.

Мирослав Лукић, Антологија Феникс, Заветине, Београд, 1999.

Мирослав Лукић, Несебичан музеј, Антологија поезије 1938-1998, Заветине, 1999; друго, допуњено издање, 2000.

Миливоје Марковић, Антологија српске поезије двадесетог века, Просвета, Београд, 2000.

Радмила Лазић, Мачке не иду у рај, Антологија савремене женске поезије, К.В.С, Београд, 2000.

Милован Урошевић, Чари завичаја, Антологија чачанског песништва, Графика Јуреш, Чачак, 2000.

Остоја Милисављевић, Песме о Србији, српским земљама и српском народу, Београд, 2000.

Никола Корбутовски, Певај народе мој, НИП “Туристичка штампа“, Београд, Багдала, Крушевац, Удружење писаца из дијаспоре, Београд, 2000.

Милован Ј. Богавац, Косовом божур цвета, Антологија песника Косова и Метохије (1871-1941), Апостроф, Београд, 2000.

Слободан Зубановић, Успомене поезије, “Поезија“, бр. 13-14, 2000.

Зоран Богнар, Ново распеће, Антологија савремене српске поезије трагом естетског егзорцизма 1967-2000, Рад, Београд, 2001.

Леон Којен, Антологија српске лирике 1900-1914, Чигоја штампа, Београд, 2001.

Милица Косенко Маширевић, Драгиша Витошевић, Вјера Вукшић Витошевић, Невена Витошевић, Пастир тражи дно неба, Антологија поезије, сликарства и вајарства наиваца Србије, Црне Горе и Републике српске, Драганић, Београд, 2001.

Милан Живановић, Сто година, сто песника, Војводина, XX век, Аурора, Нови Сад, 2001.

Бојана Стојановић Пантовић, Српске прозаиде, Антологија песама у прози, Нолит, Београд, 2001.

*Ранко Рисојевић, Антологија српске поезије о Христу, Матица српска Републике Српске, Бања Лука, 2001.

Милосав Шутић, Антологија модерне српске лирике 1920-1995, Чигоја штампа, Београд, 2002.

Вјекослав Вукадин, Завичај, у даљини, Избор из поезије српских писаца у западноевропском расејању, УКС, Београд, Karlsruhe, Rotterdam 2002.

Перо Зубац, Међу јавом и мед сном, Два века српске поезије, I књига, Нови Сад, 2002.

Стојан Бербер, Српска љубавнма поезија, Учитељски факултет, Сомбор, Прометеј, Нови Сад, 2002.

Горан Максимовић, Још љубити могу,  Зборник љубавне лирике XIX и XX века, Бања Лука, 2002.

Здравко Крстановић, Чудесни кладенац, Антологија српског пјесништва од Барање до Боке Которске, Српско културно друштво “Зора“, Београд, 2002.

Драгомир Брајковић, Боготражитељи, Избор из српске поезије надахнуте хришћанством, Друго, допуњено издање, Београдска књига, Београд, 2002.

Владимир Цветановић, Вук Милатовић, Александар Јовановић, Антологија српске родољубиве поезије, Просветни преглед, Београд, 2002.

Милан С. Косовић, Лирика воде, Избор песама о водама, Интерпринт, Београд, 2002.

Слободан Вуксановић, Прећутана књижевност, УКС, Књижевне новине, Београд, 2002.

Небојша Деветак, Антологија српског пјесништва у Хрватској двадесетог вијека, Српско културно друштво “Просвјета“, Загреб, 2002.

Александра Живановић, Српско класје, Антологија српске родољубиве лирике, Art print, Нови Сад, 2002.

Душан Чоловић, Захвално потомство  1894-2004, Теаграф, Београд, 2003.

Димитрије Јовановић, Анђео туге, Антологија српске песимистичке поезије, Легенда, Чачак, 2003.

Димитрије Јовановић, Анђео љубави, Антологија српске љубавне поезије, Легенда, Чачак, 2003.

Дејан Томић, Српска поетска плетеница, Прометеј, Нови Сад, 2003.

Драгомир Брајковић, Виш Србије по небу ведроме, СКЗ, Београдска књига, Београд, 2003.

Данило Јокановић, Најлепше љубавне песме српскога језика, 6. издање, Граматик, Београд, 2003.

Ристо Василевски, Светлости значења, Антологија поезије песника националних мањина у Србији и Црној Гори, Арка, Смедерево, 2003.

Милентије Ђорђевић, Антологија нишких песника, Просвета, Ниш, 2003.

Душан Стојковић, Тело у телу, Антологија српске еротске поезије, Геа, Младеновац – Београд, 2003.

*Михаило Пантић, Онај живот (четрдесет песника „Дисовог пролећа“), Чачак, 2003.

Небојша Ђорђевић и Далибор Филиповић Филип, Антологија савремене поезије књажевачких песника, Књижевни клуб Бранко Миљковић, Књажевац, 2003.

*Милан С. Димитријевић, Космички цвет (Антологија песама о звездама), Просвета, Београд, 2003.

Драган Лакићевић, Споменица Првог српског устанка – поезија 1804-2004, Партенон, Београд, 2004.

Драгомир Брајковић, Међу својима, Српска поезија xx века настајала у избеглиштву, изгнанству и расејању, Београдска књига, Београд, 2004.

Милутин Данојлић, Озарења, Антологфија 255 српских песника, Ауторско издање, 2004.

Обрен Јовић, Дванаест српских пјесника, Мала антологија, УКС, Београд, 2004.

Александар Б. Лаковић, Хиландарје, Песничко ходочашће Хиландару, Клуб културе, Крагујевац, 2004.

Душан Стојковић, Лирски бруј Шумадије, Антологија песама шумадијских песника (1804-2004), Шумадијске метафоре, Младеновац, 2004.

Миодраг Раичевић, Антологија боемске поезије, Граматик, Београд, 2005.

Гојко Божовић, Антологија новије српске поезије, Деведесете године, двадесети век, Граматик, Београд, 2005.

Верољуб Вукашиновић, Пред дверима, Српска молитвена поезија, Легенда, Чачак, 2005.

Александар, Светлост земље, Антологија поезије, Шеснаест чачанских песника двадесетог века, Београд, 2005.

Петар Жебељан, Српске антејске песме, Графички атеље Богданович, Београд, 2005.

Слободан Зубановић, Море око Београда, Записи о београдским епсницима, Филип Вишњић, Београд, 2005.

Радомир Батуран, Од Растка до Растка, Антологија српског метафизичког песништва, Дерета, Београд, NEA Publisching, Toronto, 2006.

Добривоје Станојевић, Парнас искоса, Антологија српске поезије до Другог светског рата, Мали Немо, Панчево, 2006.

Миливоје Пајовић, Антологија новије српске поезије, Осамдесете године, двадесети век, Граматик, 2006.

Душан Стојковић, Рудници снова, Антологија младеновачке поезије, Шумадијске метафоре, 2006.

Часлав Ђорђевић, Бунтовници и апостоли, Српска боемска поезија, Друго прерађено и допуњено издање, Венцловић, Нови Сад, 2006.

Часлав Ђорђевић, Тамно срце, Српске елегије, Венцловић, Нови Сад, 2006.

Бојана Стојановић Пантовић, Неболомство, Панорама српског песништва краја XX века, Durieux, Загреб, 2006.

Душан Стојковић, Срце откуцава, Цветник песама са “Шумадијских метафора“ (1988-2007) Шумадијске метафоре, Младеновац, 2007.

Душан Стојковић, Зрневље светлости, Антологија стваралаштва слепих, Савез слепих Србије, Београд, 2007.

Раша Перић, Српска књига, Песници о Србији, Културно-просветни центар, Народна библиотека “Ђура Јакшић“, Петровац на Млави, 2007.

Душан Чоловић, Уздарје Првом српском устанку, Фонд “Први српски устанак“, Аранђеловац, 2007.

Владимир Јагличић, Певачи уснуле престонице, Два века поезије крагујевачких песника, Књижевни клуб “Катарина Богдановић“, Крагујевац, 2007.

Горан Бабић, Жежено злато мога језика, Глас српски, Графика, Бања Лука, 2007.

*Милутин Данојлић, На скривеном трагу, Антологија новије српске поезије, Књижевни атеље МЛД, Београд, Parnas Book, Ваљево, 2008.

*Здравко Гојковић, Царски сонети, Наша књига, Београд, 2008.

*Димитрије Миленковић, Светлост узнесења, Антологија светске и српске духовне поезије, Фонд „Дејан Манчић“, Ниш, 2008.

*Славољуб Обрадовић, Отаџбина се брани животом, Антологија родољубиве поезије, Студентски културни центар, Ниш, 2008.

*Мирослав Егерић, Антологија српског песништва XIX – XX век,  I-III књига, Orpheus, Нови Сад, 2008.

*Милутин Данојлић, Позлата живота, Антологија српске љубавне поезије, Књижевни атеље МЛД, Београд, 2009.

*Милутин Данојлић, Цветна душа, Антологија песника ваљевског краја, Матична библиотека !Љубомир Ненадовић“, ваљево, Удружење српских издавача, Београд, 2009.

*Добривоје Станојевић, Поезија и последњи дани, три деценије новије српске поезије 1977 – 2007, Цветорама, Сербика, Београд, 2009

ЛеЗ 0003115      

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s